TOT  19/94   Palkkakirjanpitäjän kuolemaan johtanut työtapaturma kaaduttuaan käytävällä
Kunnan palkkakirjanpitäjä kaatui työpaikan käytävällä saaden useita ruhjevammoja mm. lonkkaan ja päähän. Kuoli 1,5 viikon kuluttua tajuihinsa tulematta.


Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu palvelualan tai henkisen työn työympäristö (049)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Ei tietoja (00)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Henkilön liukastuminen tai horjahtaminen sekä kaatuminen - samassa tasossa (52)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita