TOT  9/94   Konduktööri jäi seisoessaan vaunun astinlaudalla viereistä raidetta vierineen vaunun ruhjomaksi
Konduktööri oli suorittamassa vaunujen vaihtotyötä ratapihalla. Hän oli jättänyt yhden vaunun ilman jarruja radan korkeimmalle kohdalle. Kun hän oli junan viimeisen vaunun astinlaudalla selin jättämäänsä vaunuun, se lähti liikkeelle ja konduktööri puristui puskurien väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Muu kuljetus- ja liikennetyö, liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö, posti- ja teleliikennetyöt (590)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita