TOT  23/95   Sellutehtaan laitosmies altistui rikkivedylle ja paetessaan putosi telinetasolta
Sellutehtaalla avattiin tukossa olevaa putkea. Hitsaaja oli leikannut putkeen reiän ja laitosmiehen aikoi johtaa putkeen letkulla höyryä. Kumarruttuaan putken lähelle, hän läksi kiireesti pois kohteesta telinetasolle, jonka päädystä hän putosi noin 5 m betonilattialle. Oletettavasti tapaturman uhri sai putkesta niin voimakkaan rikkivetyaltistuksen, että hän pakeni paikalta osittain tajuntansa menettäneenä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita