TOT  18/96   Järkäle putosi työntekijän päälle junttakoneen keilin hydraulisylinterin vuotoa korjatessa
Rakennusmies korjasi junttakoneen keilin (tornin) hydraulisylinterin vuotoa. Hän avasi tulppaa, jonka seurauksena keili putosi ala-asentoon, noin 1,7 metrin korkeuteen nostetun järkäleen teräksinen kannatusköysi katkesi ja rakennusmies jäi järkäleen alle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu työmaa-alue (029)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen käsikäyttöisillä, kädessä pidettävillä tai käsin ohjattavilla työkaluilla - erittelemätön (20)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Putoavan esineen osuma (42)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita