TOT  7/96   Massasäiliön kaatuessa alle jäi työvuoroaan lopettamassa ollut sähköasentaja
Suuri massasäiliö kaatui paperitehtaan rakennustyömaalla, kun sitä täytettiin vedellä vuotokokeita varten. Säiliö kaatui korjaamorakennuksen päälle murskaten sen päädyn, jossa työskenteli vuorosähkömies. Uhri löytyi säiliön alta noin kahden vuorokauden kuluttua.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Sähkötyö (760)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle) (35)
Vahingoittumistapa (koodi) Lentävän tai heilahtavan esineen osuma (41)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita