TOT  28/98   Virhekytkennän seurauksena typpikaasua pääsi hiekkapuhaltajan hengitysilmaan aiheuttaen kuoleman
Pumppumies suoritti hiekkapuhallusta paineilmaverkostoon kytketyn hengityslaitteiston suojaamana. Työtoveri kytki painesäiliöstä typen yhteiseen verkkoon saadakseen paineilmatyökaluun enemmän painetta, jolloin myös hengityssuojaimen happi syrjäytyi typellä. Pumppumies kuoli hapen loppuessa.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Muurarit, raudoitus- ja betonityöt (622)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Joutuminen kaasu- tai hiukkaspilveen (23)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita