TOT  24/98   Muurarin apulainen putosi läpivientiaukosta porraskäytävään
Muurarin apulainen oli valmistelemassa muuraustyötä. Asennustasolla oli noin yhden neliömetrin aukko, joka oli peitetty filmivanerilla. Muurarin apulainen oli siirtänyt filmivanerin pois aukon päältä ja horjahti aukkoon. Hän menehtyi pudottuaan ensin 6 metriä ja pyörittyään sen jälkeen rappusia pitkin alaspäin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Muurarit, raudoitus- ja betonityöt (622)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Siirtää kuormaa (kantaa) - ihmisvoimin (53)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita