TOT  2/05   Maansiirtokoneen kuljettaja jäi alaslaskeutuvan lavan ja rungon väliin
Aliurakoitsijan koneenkuljettaja NN (37-v.) toi runko-ohjattavalla dumpperilla maa-aineskuorman läjityspaikalle. Kaadon suoritettuaan hän läksi ajamaan pois kuitenkin pysähtyen hetken kuluttua. NN nosti kuormalavan pystyyn ja meni rungon ja lavan väliin. Paikalle tulleen toisen dumpperin kuljettaja löysi NN:n alas laskeutuneen lavan ja rungon väliin puristuneena.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu työmaa-alue (029)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 37
Työpiste ()
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Muut ryhmään 10 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työsuoritukset (19)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita