TOT  28/00   Asentaja putosi henkilötavaranostimen (ns. mastolavan) työlavan ja seinän välistä noin 5,5 metrin matkan maahan
Henkilötavaranostimen työlavaan oli tehty asennustyön takia vanerilevyllä levitys seinän puolelle, koska työlavan haluttiin ulottuvan tiettyyn saumauskohtaan seinällä. Asentaja irrotti työlavan levityksessä olleen vanerilevyn ja oli näin kaventamassa työlavaa. Työlavan kavennusta ei voitu tehdä maan tasalla, koska nostinta ei voitu ajaa alas, sillä se olisi ottanut kiinni väestösuojan holviin. Asentaja putosi kiinnittämättömän vanerilevyn mukana henkilötavaranostimen työskentelytason ja seinän välistä noin 5,5 metrin matkan maahan. Hän menehtyi viikon kuluttua sairaalassa.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu työmaa-alue (029)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Teiden ym. Infrastruktuurin rakentaminen (23)
Työsuoritus (koodi) Sitoa kiinni, yhdistää, irrottaa, avata, painaa, ruuvata, kiertää auki, kääntää (42)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita