TOT  5/00   Työntekijä kaatui kuljetinhihnalla kun linja käynnistettiin
Vanerin ladontalinja käynnistettiin huollon ja mitanvaihdon jälkeen. Yksi liimoittimen jälkeinen ohjauspelti irtosi, linja pysäytettiin ja vuorottaja asetti pellin paikalleen. Samalla latoja NN huomasi toisenkin pellin puuttuvan, löysi sen pesualtaasta ja meni linjalle asentamaan pellin paikalleen. Linja käynnistettiinkin ja NN kaatui saaden vammoja päähänsä, jotka johtivat vuorokauden kuluttua kuolemaan.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vahingoittuminen (39)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita