TOT  27/03   Porari putosi hissikuiluun
43-vuotias porari NN porasi reikiä kallioon, rakenteilla olevan hissikuilun seinään raudoitusta varten. Reikiä oltiin porattu työohjeiden mukaisesti ns. härkäkoneella. NN oli vaihtanut sen polvisyöttökoneeseen. Härkäkoneesta oli murtunut kiinnipitokahva ja polvisyöttökone oli samalla työtasolla nopeasti käytettävissä. Käynnistäessään polvisyöttökonetta sen syöttöjalka tönäisi NN:n työtasona käyttämän kulkutason pois paikoiltaan. NN putosi hissikuiluun, törmäsi mm. työmaahissin tukipalkkeihin ja menehtyi välittömästi.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Ilmassa tai maanpinnan alapuolella - paitsi työmaat - erittelemätön (090)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Louhinta- ja rikastustyöntekijät (601)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla (22)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita