YTOT  7/09   Yrittäjä puristui robotin alipainetarttujan ja kuljettimen rakenteiden väliin
Puuseppäteollisuuden yrittäjä NN (49-v.) oli tehnyt robottisolun viimeistelysäätöjä. Solun palakoneen poistokuljettimeen oli tullut häiriö, jolloin NN meni turvaportin kautta solun sisälle. NN oli kammennut hirrenpätkällä poistokuljettimen päätyvastetta. Tällöin NN oli aktivoinut kuljettimen päässä olleen valokennon, joka aikaansai robotin työliikkeen. NN jäi puristuksiin robotin alipainetarttujan ja kuljettimen rakenteiden väliin. NN menehtyi saamiinsa vammoihin viiden päivän kuluttua (28.8.2009)

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 49
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Koneen käynnistäminen, pysäyttäminen (11)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 20-49 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita