TOT  21/06   Kaivinkoneenkuljettaja kuoli kallioräjäytyksessä
Rakennustyömaalla tehtiin louhintatyötä. Tarkoituksena oli räjäyttää noin 4 m x 4 m x 2 m (8 m²:n ja 16 m³) kenttä. Ennen räjäytystä kaivinkoneenkuljettaja NN (38-v.) ajoi kaivinkoneen työmaalla samaan paikkaan, johon oli sen ennenkin räjäytysten ajaksi ajanut. Koneen vasen kylki ja ohjaamo olivat tällöin räjäytyspaikan suuntaan. Räjäytyksessä ko-neen ohjaamoon lensi kiviä, jotka surmasivat NN:n.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 38
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Muut kuljettamiseen tai siirtymiseen liittyvät tehtävät (69)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Materiaalin murtuminen, liitoksista, yhtymäkohdista (31)
Vahingoittumistapa (koodi) Lentävän tai heilahtavan esineen osuma (41)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita