YTOT  3/06   Kiinteistöalan yrittäjä jäi puristuksiin traktorin etukuormaajan ja törmäysraudan väliin
Kiinteistöalan yrittäjä NN (61-v.) huolsi traktorin etukuormaajan hydraulijärjestelmää. NN lukitsi kuormaajan yläasentoon sulkemalla hydraulisylinterin venttiilin, jonka jälkeen hän poisti järjestelmästä paineakun. Tällöin järjestelmän nesteet pääsivät virtaamaan vapaasti, josta seurasi kuormaimen äkillinen putoaminen alas. NN jäi kuormaimen ja traktorin rakenteeseen kuuluuvan puskutuen väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): ()
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Kiinteistötyöntekijät, siivoojat ja kotisiivoojat, puhtaanapitotyöntekijät (941)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Sitoa kiinni, yhdistää, irrottaa, avata, painaa, ruuvata, kiertää auki, kääntää (42)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kiinteistöpalvelut, siivous ja ympäristönhuolto (K1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita