YTOT  1/09   Liikkeenharjoittaja menehtyi turvesiiloon sen holvaantumista purkaessaan
Liikkeenharjoittaja (49-v.) oli mennyt yksin tutkimaan palaturpeella käyvän lämpölaitoksen toimintaa. Poltin oli sammunut vaikka suurehkoon siiloon oli tuotu palaturvekuorma kaksi päivää aiemmin. Hän oli laskeutunut palaturpeiden päälle lapio kädessä kiinteitä tikkaita pitkin tutkiakseen holvaantumisen syytä. Kun holvaantunut palaturvekasa romahti, hän putosi siilon pohjalle käyvän syöttöruuvin kohdalle ja jäi metrin korkuisen turvekasan alle. Hän yritti pyytää apua käsipuhelimella puolitoista tuntia, mutta siilon kenttä ei riittänyt puhelinyhteyden muodostamiseen. Hänet löydettiin menehtyneenä noin kahdeksan tunnin kuluttua tapaturmasta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 49
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle) (35)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kauppa; tukku- ja vähittäiskauppa (ml. ajoneuvojen ja esineiden korjaus) (G1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita