YTOT  3/10   Viemärityömaalla työskennellyt aliurakoitsija jäi kaivinkoneen yliajamaksi
Kunnan työmaalla kaivinkoneurakoitsija oli valmistelemassa viemärin remonttitöitä. Tela-alustainen kaivinkone oli menossa lepikon läpi työpaikkaa kohti tehden samalla kulkuväylää. Työssä mukana ollut aliurakoitsija NN seurasi koneen takana kävellen. NN löydettiin makaamasta telan urasta ruhjoutuneena. Hän menehtyi saamiinsa vammoihin. Tapaukselle ei ole silminnäkijöitä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 64
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Maa- ja vesirakennustyö, maarakennustyöntekijät (630)
Työtehtävä (koodi) Maarakentaminen (21)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Henkilön liukastuminen tai horjahtaminen sekä kaatuminen - samassa tasossa (52)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita