TOT  20/03   Putkiasentaja jäi sortuneen välipohjan alle
Huoltoaseman laajennustyömaalla oli välipohjan ontelolaatat asennettu ja niiden saumavalu oli tehty kahta viikkoa aikaisemmin. Ontelolaattojen päälle oli tehty aamupäivällä pintavalu. Puoliltapäivin työtä jatkettiin välipohjan alla, tarkoituksena oli tasoittaa ontelolaattakentän alapuolinen hiekkalattia valua varten. Tällöin koko ontelolaattakenttä sortui äkillisesti alkaen sitä kantavan teräsrakenteen kannattimista. Viidestä vara-alueella olleesta työntekijästä kolme ehti hypätä alta pois. Sortuvan välipohjan alle jäi kaksi työntekijää, joista aliurakoitsijan putkiasentaja (35 v.) menehtyi välittömästi.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Pelti- ja levysepät ja rautarakennetyöntekijät, putkityöntekijät (754)
Työtehtävä (koodi) Ei tietoja (00)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita