TOT  2/16   Merkinantaja puristui merikonttien väliin
Merkinantaja NN (55 v.) oli aluksen lastausvaiheessa ohjaamassa konttinosturin nostamaa merikonttia aluksen kannella. Kontti oli nostettu toisen aiemmin lastatun kontin päälle ja ne olivat kiinnittyneet toisiinsa nostetun kontin alakulmissa olleilla puoliautomaattisilla karoilla. Noston aikana NN oli mennyt konttien väliin puristumisvaaralliseen paikkaan tarttujan lukkojen ollessa edelleen kiinni. Kontit olivat nousseet ilmaan ja heilahtaneet päin viereistä konttipinoa, joiden välissä NN seisoi. NN puristui konttien väliin ja sai sen seurauksena kuolemaan johtaneet vammat.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 55
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Varastotyöntekijät, pakkaajat, ahtaajat (880)
Työtehtävä (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työtehtävät (99)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kuljetus; muu kuin maakuljetus (ml. varastointi ja tietoliikenne) (I2)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 250-499 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita