TOT  7/14   Kuorma-autonkuljettaja jäi kahden merikontista pudonneen kaivonkansipaketin alle
Autonkuljettaja oli jakelukeskuksen lastauspihalla avaamassa merikontin ovia ennen peruuttamista lastauslaituriin. Kun kuljettaja avasi ovia, kuormasta putosi kaksi kaivonkansipakettia (490 kg/kpl) kuljettajan päälle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 58
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Avata, sulkea, (laatikko, pakkaus, paketti) (45)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Putoavan esineen osuma (42)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli Toimittaja
Yrityksen koko 20-49 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita