TOT  2/14   Bioenergian käyttöön liittyvät työpaikkakuolemat (teematutkinta)
Teematutkinnassa keskitytään bioenergiaa (biomassalla tai sen jalosteilla sähköä ja/tai lämpöä) tuottavien voimaloiden ja laitosten alueella tapahtuneisiin kuolemantapauksiin. Tutkintaan otettiin mukaan TOT-tapaukset, joissa oli selkeästi pystytty toteamaan olennaiseksi tapaturmatekijäksi jokin biomassalle tai sen jalosteille (käytetään jatkossa termiä biopolttoaineet) tyypillinen ominaisuus, tai näiden käyttöön liittyvä tyypillinen työvaihe tai työympäristö. Teematutkinnassa käsitellään vuonna 2014 hakesiilossa sattunutta kuolemantapausta ja seitsemää aiempaa työntekijöille (TOT) ja yrittäjille (YTOT) sattunutta kuolemaan johtanutta työtapaturmaa: TOT 5/88, TOT 15/97, YTOT 2/08, YTOT 3/08, YTOT 1/09, TOT 2/10 ja TOT 4/10.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Useita (teema tai useita kuolleita) (XXX)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 67
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Metsätyö, metsätyön johto (440)
Työtehtävä (koodi) Maa- ja kalatalouden tehtävät (31)
Työsuoritus (koodi) Siirtää vaakatasossa - vetää, työntää, vierittää jne. esinettä (52)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Hautautuminen kiinteän aineen alle (22)
Toimiala Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous (A1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste Useita (teema tai useita kuolleita) (X)
Ammatti Useita (teema tai useita kuolleita) (XXX)
Työtehtävä (koodi) Useita (teema tai useita kuolleita) (XX)
Työsuoritus (koodi) Useita (teema tai useita kuolleita) (XX)
Poikkeama (koodi) Useita (teema tai useita kuolleita) (XX)
Vahingoittumistapa (koodi) Useita (teema tai useita kuolleita) (XX)
Toimiala Muut toimialat yhteensä (ml. kotitaloudet) (XX)
Yrityksen rooli Teematutkinta tai useita kuolleita
Yrityksen koko Teematutkinta tai useita kuolleita
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa