TOT  16/03   Aliurakoitsijan työntekijä menehtyi ajettuaan puskutraktorin niin lähelle avolouhoksen rintausta, että puskutraktori putosi alas 15 metrin matkan
Tapaturmassa menehtynyt 53-vuotias työkoneenkuljettaja NN teki huoltotien pohjaa avolouhoksella. Käydessään toisessa työpisteessä NN peruutti puskutraktorin pois työmaatieltä antaakseen tilaa samaa tietä käyttävälle dumpperille. NN peruutti lähelle avolouhoksen reunaa, osittain suurehkon kiven päälle. NN yritti päästä kiven päältä pois ajamalla konettaan eteenpäin. Siinä yhteydessä maa sortui kiven alta, jolloin kone kallistui ja putosi louhoksen reunalta 15 metriä alas. NN menehtyi välittömästi täysin murskautuneeseen ohjaamoon. Myötävaikuttavana tekijänä onnettomuuteen oli NN:n vahva humalatila.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita