TOT  1/12   Saksilavanostimilla sattuneet työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)
Vuonna 2012 menehtyi kaksi yrittäjää käyttäessään saksilavaa. Toisessa tapauksessa saksilava puristi menehtyneen kattoa vasten ja toisessa tapauksessa saksilavaa kaatui. Vastaavantyyppisiä työpaikkakuolemia TVL:ssa on tutkittu aiemmin 3 kpl. Teematutkintaraportissa laaditaan yhteenveto tutkituista tapauksista ja sen liitteeksi laaditaan molemmista tuoreista tapauksista kuvaukset.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tehtaan tai tuotantolaitoksen alue (019)
Työkohteen tyyppi: Yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 49
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Maatalous- ja eläintenhoito, kalastus, maatalouskoneiden kuljettajat (401)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Koneen käyttäminen - erittelemätön (10)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous (A1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 63
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Sähkötyö (760)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Koneen käyttäminen - erittelemätön (10)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E1)
Yrityksen rooli Urakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei