TOT  7/11   Kuorma-autojen käsijarrujen kytkemättä jättämisistä aiheutuneet työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)
Kaksi kuorma-autonkuljettajaa oli ajanut teollisuuslaitokselle aamulla hakemaan kuormaa. Molemmat autot odottivat kuormausta laiturin lähellä. Ensin saapuneen auton kuljettaja meni avaamaan kuormatilaa ja jälkimmäisenä saapuneen auton kuljettaja meni avaamaan suojapeitteitä. Tällöin ensin saapunut auto lähti itsekseen liikkeelle. Toisen auton kuljettaja jäi puristuksiin ohjaamon ja perävaunun väliin ja kuoli. --- Yrittäjä oli siirtämässä haketta junavaunuista varastokasaan. Työpäivän aikana pakkanen kiristyi. Yrittäjä oli juuri purkamassa hakekuormaa. Kuorma ei tyhjentynyt tarpeeksi nopeasti ja yrittäjä meni ilmeisesti kuorma-auton alle säätämään kippiä. Hakkeen lähtiessä valumaan kuorma-auto liikahti ja yrittäjä jäi auton takapyörien alle. Työpaikkakuolemantapaukset raportoidaan osana teematutkintaa.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 37
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon) esineen osuma (44)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita