TOT  21/10   Rataa puhdistanut työntekijä jäi junan alle
Ulkopuolisen kunnossapitoyrityksen työntekijä NN (50-v.) oli puhdistamassa junarataa polttomoottori-käyttöisellä puhaltimella rataa lumesta. NN ei kuullut veturin saapumista eikä veturin varoituspillin huu-toa puhaltimen kovan äänen ja päässä olleen kypärän ja kuulosuojainten vuoksi. Veturin kuljettaja oli havainnut NN:n noin 300 metriä ennen ratapihaa, mutta ei saanut veturia pysähtymään. Ratapihalla ei ollut tapahtuma-aikaan muita henkilöitä. Rataosuudella ei ole henkilöliikennettä, vaan rata on pääosin teollisuuden käytössä. NN ei ollut saanut lupaa työskennellä kyseisessä kohteessa. NN menehtyi saamiinsa vammoihin tapaturmapaikalla.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 50
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Koneen käyttäminen - erittelemätön (10)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike vaakasuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (kaatuminen) (32)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Urakoitsija
Yrityksen koko 50-249 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita