TOT  7/09   Työntekijä menehtyi ja aliurakoitsija loukkaantui putkikaivannon seinämän sortuessa
Vesihuolto-osuuskunnan rakennustyömaalla rakennettiin vesi- ja viemäriverkostoa, ja meneillään oli kiinteistöliittymään johtavan viettoviemäriputkiston ja samaan kaivantoon tulevan vesijohtoputkiston asennustyö. Maarakennustyöntekijä NN oli lopettelemassa koneurakoitsijana toimineen aliurakoitsijan kanssa vesijohtoputken korjaustyötä tiealueella olevan putkikaivannon pohjalla, kun yli 2 m syvän kaivannon reuna murtui. NN paiskautui päin kaivannon kovaa saviseinää, hautautui nopeasti lähes kokonaan maamassojen alle ja menehtyi saamiinsa vammoihin. Aliurakoitsija hautautui lantiota myöten, mutta pystyi hälyttämään apua.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 43
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Maa- ja vesirakennustyö, maarakennustyöntekijät (630)
Työtehtävä (koodi) Maarakentaminen (21)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Hautautuminen kiinteän aineen alle (22)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita