TOT  24/08   Mies puristui betonituotetehtaassa automaattikäytöllä olleen kuljetinpöydän ja sen pysäyttimen väliin
Koneenhoitaja NN (50 v.) oli huoltamassa betonituotekonetta. Kone oli jäänyt automaattikäytölle. NN yritti lisätä voiteluöljyä sylintereihin ja meni kuljetinpöydän radan sisälle irrottamaan ilmasylinterin letkuja. NN:n kulkiessa valokennon ohi kone siirsi kuljetinpöydän ja NN puristui alaruumiistaan kuljetinpöydän ja koneen rungon väliin. NN kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 50
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Muu teollinen työ (hienomekaaninen, jalometalli-, graafinen, lasi, betoni, kumi, muovituote, ym. työ) (860)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (D3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 10-19 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita