TOT  17/06   Kaukolämpöputken hitsaaja jäi sortuneen maamassan alle
Urakoitsijan palveluksessa ollut hitsaaja NN (55-v.) oli yksin hitsaamassa kaukolämpöputkea noin 2m syvässä lähes pystysuorassa kaivannossa, jota ei oltu viistottu tai tuettu. Työmaata tarkastanut vastaava mestari oli havainnut NN:n jääneen sortuman alle. NN oli löydettäessä menehtynyt.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 55
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Maa- ja vesirakennustyö, maarakennustyöntekijät (630)
Työtehtävä (koodi) Maarakentaminen (21)
Työsuoritus (koodi) Koneen käyttäminen - erittelemätön (10)
Poikkeama (koodi) Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen, putoaminen tms. (39)
Vahingoittumistapa (koodi) Hautautuminen kiinteän aineen alle (22)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita