TOT  4/06   Työntekijä putosi laivan 7. kannen lastauslaiturilta n. 14 m laiturille ja edelleen mereen
Alihankkijan työntekijä NN (22-v.) oli siirtämässä kolmen muun työtoverinsa kanssa suurta asennuspakettia laivan kyljessä sijaitsevalta kaiteelliselta tasanteelta laivan sisään. Siirron aikana NN horjahti sisäänpäin avautuvan kaiteen kohdalla ja putosi 16 metrin matkan laiturille ja sieltä jäälle. NN ei käytänyt turvavaljaita. NN menehtyi saamiinsa vammoihin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 22
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kiinteistötyöntekijät, siivoojat ja kotisiivoojat, puhtaanapitotyöntekijät (941)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisen kyydissä oleminen - erittelemätön (30)
Poikkeama (koodi) Henkilön liukastuminen tai horjahtaminen sekä kaatuminen - samassa tasossa (52)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Työnvälitys ja henkilöstön hankinta (ml. henkilöstövuokraus) (K2)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko 50-249 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita