TOT  16/07   Maataloustyöntekijä puristui kalkinlevitinvaunun levitinaukkoon
Maatilan töihin palkattu maataloustyöntekijä NN (58 v.) levitti traktorilla ja sen perässä olleella levittimellä kalkkia pellolle. Saatuaan työn suoritettua hän meni levitinvaunun si-sälle ilmeisesti irrottaakseen vaunun reunoihin tiivistyneen kalkin lapiolla. NN joutui ja puristui käynnissä olleen, vaunun pohjassa liikkuneen ketjukuljettimen (puikkoelevaatto-rin) mukana levitinaukkoon.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Maatalous - maanviljely (032)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 58
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Maatalous- ja eläintenhoito, kalastus, maatalouskoneiden kuljettajat (401)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous (A1)
Yrityksen rooli Toimittaja
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita