TOT  1/09   Vaihtotyönjohtaja jäi vaunun ja päätepuskurin väliin
Vaihtotyönjohtaja NN (35-v.) oli irrottanut kaksi viimeistä vaunua kahdeksan vaunun letkasta, jonka jälkeen irrotetut vaunut olivat lähteneet liikkeelle. Ilmeisesti NN yritti estää niitä törmäämästä radan päässä olevaan puskuriin ja suistumasta radalta, kun hän jäi vaunun rakenteiden ja päätepuskurin väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 35
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Muu kuljetus- ja liikennetyö, liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö, posti- ja teleliikennetyöt (590)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Liikkuminen - erittelemätön (60)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon) esineen osuma (44)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita