TOT  3/08   Siivoustyönjohtaja liukastui laskeutuessaan portaita alaspäin
Siivoustyönjohtaja oli mennyt avaamaan kerrostalon saunan ovea. Hän tuli ulko-ovesta sisään, hän astui tasanteelle ja lähti laskeutumaan alaspäin meneviä portaita. Hän oli ilmeisesti liukastunut ja pudonnut 1,3 metrin matkan portaiden alatasanteelle. Ulkona oli juuri satanut lunta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu palvelualan tai henkisen työn työympäristö (049)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 41
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti ()
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Muu putoaminen, kaatuminen, liukastuminen tai horjastaminen (59)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vahingoittuminen (39)
Toimiala Kiinteistöpalvelut, siivous ja ympäristönhuolto (K1)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita