TOT  20/07   Kuorma-autonkuljettaja puristui yrittäessään nousta liikkuvan auton ohjaamoon
Kuorma-auton kuljettaja NN (44 v.) oli asiakkaan lastauslaiturilla lastaamassa kuormaa MM:n kanssa. Molempien ollessa auton tavaratilassa he havaitsivat jakeluauton lähteneen liikkeelle. NN poistui kuormatilasta tarkoituksenaan ilmeisesti pysäyttää auto. Todennäköisesti NN puristui ohjaamon oven väliin. MM löysi NN:n maasta kuorma-auton vierestä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 44
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Varastointi - kaikenlainen (12)
Työsuoritus (koodi) Liikkuminen - erittelemätön (60)
Poikkeama (koodi) Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen, putoaminen tms. (39)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kuljetus; muu kuin maakuljetus (ml. varastointi ja tietoliikenne) (I2)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita