TOT  24/07   Panostaja jäi peruuttavan kuorma-auton alle
Kokenut panostaja NN (30 v.) liikkui räjäytystyömaa-alueella kuulosuojaimet päässään. NN kulki pitkin vanhaa tienpohjaa. NN ei havainnut takaa lähestynyttä peruuttavaa kuorma-autoa peruutushälyttimestä ja kaivinkoneenkuljettajan varoituksista huolimatta. NN jäi kuorma-auton pyörien alle ja kuoli. Kuorma-autonkuljettajalla ei ollut mahdollisuutta nähdä NN:ää.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 30
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Louhinta- ja rikastustyöntekijät (601)
Työtehtävä (koodi) Maarakentaminen (21)
Työsuoritus (koodi) Liikkuminen - erittelemätön (60)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Urakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita