TOT  26/04   Laitosmies kuoli teollisuushallin tulipalossa
Huonekaluteollisuuden komponentteja valmistavan yrityksen teollisuushallissa syttyi räjähdysmäinen tulipalo. Tapahtumahetkellä työkoneiden terien teroitushuoneessa työskennellyt laitosmies NN (50-v.) ei ilmeisesti kuullut hälytystä. Hän menehtyi palokaasuihin ja palovammoihin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 50
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Tulipalo, liekki (14)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti liekkiin, kuumaan tai palavaan esineeseen tai ympäristöön (13)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli Alihankkija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita