TOT  7/86   Monitoimikoneenkuljettaja, metsuri, menehtyi jäätyään päästään puristuksiin vetorullan ja kouran leuan väliin.
Monitoimikoneenkuljettaja, metsuri, menehtyi jäätyään päästään puristuksiin vetorullan ja kouran leuan väliin. Hän oli ilmeisesti korjaamassa vikaantunutta automaattista mittalaitetta joutuessaan puristuksiin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Metsätalous (034)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Metsäkoneenkuljettajat (448)
Työtehtävä (koodi) Metsätalouden tehtävät (34)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous (A1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita