TOT  17/87   Kuolemaan johtanut työtapaturma sahatyönjohtajan oltua siirtämässä aluspuita ja jäätyä kaatuvan sahatavaranippupinon alle
Kuolemaan johtanut työtapaturma sahatyönjohtajan oltua siirtämässä aluspuita ja jäätyä kaatuvan sahatavaranippupinon alle

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Varastointi - kaikenlainen (12)
Työsuoritus (koodi) Siirtäminen ilman konevoimaa - erittelemätön (50)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle) (35)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita