TOT  2/07   Vaihtotyönjohtaja jäi vaunun alle ratapihalla
Junanvaihtoja suorittava vaihtotyöyksikkö alkoi työntää 7 keskuspuskimilla varustetun vaunun letkalla Lgjn-säiliövaunua ohjaamalla kulkusuunnassa ensimmäisen vaunun keskuspuskin säiliövaunun kytkentään tarkoitettua koukkua vasten. Työntövaiheessa vaihtotyönjohtaja NN käveli kulkusuunnassa vaunuletkan vasemmalla puolella. Vaihdemies kertoi NN:n hävinneen näkökentästä. NN ruhjoutui Vgk-vaunun alle, ja kuoli saamiinsa vammoihin välittömästi tapahtumapaikalla.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 47
Työpiste ()
Ammatti Muu kuljetus- ja liikennetyö, liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö, posti- ja teleliikennetyöt (590)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Ei tietoja (00)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita