TOT  20/88   Paperikoneen pituusleikkurin hoitajan kuolemaan johtanut tapaturma hänen jouduttuaan paperirullan ja painotelan väliseen nieluun.
Paperikoneen pituusleikkurin hoitajan kuolemaan johtanut tapaturma hänen jouduttuaan paperirullan ja painotelan väliseen nieluun.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti paperityöntekijät (842)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Esineiden käsitteleminen - erittelemätön (40)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita