TOT  15/04   Johtoasentaja sai sähköiskun maakaapelin 0-johtimesta
Kaksi johtoasentajaa oli korjaamassa myrskyn aiheuttamia vaurioita pienjännitepylväässä. Puu oli kaatunut AMKA-johdon päälle ja repäissyt liittymiskaapelin irti pylväästä. Myös 0-johdin oli irronnut kannatusköydestä. Asentaja (53-v.) oli ilmeisesti ottanut tukea haruksesta laskeutuessaan alas pylväästä. Samalla hän oli osunut 0-johtimeen, ja saanut sähköiskun. Pylvästä ei ollut tehty jännitteettömäksi, ja keskuksen pääkytkin oli kiinni.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Ilmassa tai maanpinnan alapuolella - paitsi työmaat - erittelemätön (090)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 53
Työpiste ()
Ammatti Sähkötyö (760)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti sähköön (11)
Toimiala Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E1)
Yrityksen rooli Urakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita