TOT  15/88   Kerrostalokaksion palossa kuoli asunnossa vieraana ollut naishenkilö ja häntä pelastamaan mennyt palomies.
Kerrostalokaksion palossa kuoli asunnossa vieraana ollut naishenkilö ja häntä pelastamaan mennyt palomies. Toinen palomies sai vaikeita palo-vammoja.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Yksityiskoti tai sen alueet (070)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Palomiehet, nuohoojat (901)
Työtehtävä (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työtehtävät (99)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Tulipalo, liekki (14)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti liekkiin, kuumaan tai palavaan esineeseen tai ympäristöön (13)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita