TOT  37/91   Korjausapumies hukkui rannassa käsienpesun yhteydessä veneen pohjamaalauksen jälkeen
Korjausapumies hukkui rannassa 0.5 metrin syvyyteen käsienpesun yhteydessä veneen pohjamaalauksen jälkeen.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työsuoritukset (99)
Poikkeama (koodi) Ei tietoja (00)
Vahingoittumistapa (koodi) Hukkuminen nesteeseen (21)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita