TOT  36/92   Talousapulaisen hukkuminen matonpesun yhteydessä
Talousapulaisen ja emännän hukkuminen matonpesun yhteydessä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Yksityiskoti tai sen alueet (070)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalialan työ, päivähoito, eläinlääkintä, ympäristön- ja terveydensuojelutyö (100)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Ei tietoja (00)
Vahingoittumistapa (koodi) Hukkuminen nesteeseen (21)
Toimiala Muut toimialat yhteensä (ml. kotitaloudet) (XX)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita