TOT  24/05   Traktorin kuljettaja jäi takapyörän ja turvejyrsimen yliajamaksi
Traktorin kuljettaja oli jyrsimässä yksin turvesarkaa turvetyömaalla. Hän oli ajon aikana pudonnut ohjaamon ovesta ja jäänyt osittain traktorin takapyörän ja kokonaan traktorin perässä olleen jyrsimen yliajamaksi. Hänet löydettiin menehtyneenä tapaturman sattumiskohdassa turvesaralta. Traktori oli ajautunut saran ojaan ja oli löytöhetkellä vielä käynnissä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu maa- tai metsätalouteen liittyvä työympäristö (039)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 21
Työpiste ()
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Muut maa- ja metsätalouteen liittyvät tehtävät (39)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kaivostoiminta ja louhinta (C1)
Yrityksen rooli Toimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita