TOT  12/95   Työnjohtajan menehtyminen henkilöauton törmätessä merkintäauton etumerkintälaitteeseen
Ohiajava auto ei ajoissa huomannut tiellä seissyttä maalausta varten etumerkintöjä tehnyttä ajoneuvoa vaan törmäsi etumerkintälaitteeseen. Laite sinkoutui päin kahta työntekijää. Toinen heistä, juuri paikalle tullut työnjohtaja, lensi törmäyksen vaikutuksesta 18m ja menehtyi samana päivänä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon) esineen osuma (44)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita