TOT  35/97   Porraselementti liukui pois tukipalkkien päältä, jolloin elementti heilahti ja sen päällä kävellyt toimitusjohtaja putosi 11 metriä
Paperitehtaalla asennettiin porrastornia. Porraselementin nosto asennuskohteeseen epäonnistui. Porraselementtien asentajana toiminut asennusyrityksen toimitusjohtaja siirsi nostoraksit toiseen kohtaan uutta nostoa varten. Porraselementti putosi tukirakenteiden päältä heilahtaen ja sen päällä kävellyt toimitusjohtaja putosi 11 metriä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita