TOT  29/97   Työntekijä löydettiin hukkuneena montusta, tapaturman aiheutti sähköisku
Konevuokraamon varastohallin rakennustyömaalla oli asentajan tehtävänä pumpata vettä uppopumpulla montuista, jotka oli kaivettu anturien valamista varten. Asentaja löydettiin sähköiskusta menehtyneenä montusta, johon hänen todettiin ennen tapaturmaa siirtäneen uppopumpun.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Siirtäminen ilman konevoimaa - erittelemätön (50)
Poikkeama (koodi) Sähköhäiriö (11)
Vahingoittumistapa (koodi) Hukkuminen nesteeseen (21)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita