TOT  21/97   Maanviljelijä hautautui sortuneen maa-aineksen alle kaivannossa
Maanviljelijä ja paikalle hälytetty toinen viljelijä traktorikaivureineen korjasivat maahan upotettua vesijohtoa. Navettarakennuksen edustalle oli avattu kaivanto, jossa miehet olivat, kun maa-aines sortui. Noin 15 minuutin kuluttua sai paikallinen VPK kaivettua miehet esiin: Toinen oli hautautunut hartioita myöten ja hänen todettiin menehtyneen. Toiselta murtui lonkka.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu työmaa-alue (029)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Maatalous- ja eläintenhoito, kalastus, maatalouskoneiden kuljettajat (401)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Materiaalin murtuminen, liitoksista, yhtymäkohdista (31)
Vahingoittumistapa (koodi) Hautautuminen kiinteän aineen alle (22)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita