TOT  13/97   Autonkuljettaja putosi sellutehtaan ostohakkeen autopurkauspaikalla ritilän läpi ja ruhjoutui ruuvipurkaimeen
Hakeauton kuljettaja oli ollut purkamassa sellutehtaan ostohakkeen purkauspaikalla perävaunullisen rekan vetovaunua. Auton kuormatilan kuljetin purkaa hakkeen lattiatasossa olevaan aukkoon, jota peittää 0,5 x 0,8 metrin aukoin varustettu ritilä. Kuljettaja oli pudonnut ritilän läpi alapuoliseen tilaan, jossa ruhjoutunut hakkeen ruuvikuljettimen ja kourun väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita