TOT  6/05   Teollisuuden puhtaanapitoalan yrityksen työntekijä putosi laivan lastiruumaan
Teollisuuden puhtaanapitoalan yritys toimitti tilauksesta rahtialukselle painepesulaitteiston ruuman pesua varten. Aluksen miehistön jäsenten oli määrä suorittaa itse pesutyö. Teollisuuden puhtaanapitoalan yrityksen työntekijä NN (50 v.) nousi aiemmin sovitun vastaisesti alukseen valmistelemaan pesutyötä. Hän putosi ruuman välitasolta alatasolle avoimeksi jätetystä aukosta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 50
Työpiste ()
Ammatti Kiinteistötyöntekijät, siivoojat ja kotisiivoojat, puhtaanapitotyöntekijät (941)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Siirtää vaakatasossa - vetää, työntää, vierittää jne. esinettä (52)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Kiinteistöpalvelut, siivous ja ympäristönhuolto (K1)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita