TOT  34/98   Kauhakuormaajankuljettaja puristui rakennuksen ja seinän ja itsestään liikkeelle lähteneen työkoneen kauhan väliin
Sellutehtaalla kauhakuormaajan kuljettaja oli jättänyt kuormaajan alaspäin viettävään mäkeen tukien sen kauhalla maahan. Kuljettaja meni työskentelemään kuormaajan eteen, joka lähti liikkeelle ja kuljettaja jäi kuormaajan ja seinän väliin. Seisontajarru ei toiminut.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Esineiden käsitteleminen - erittelemätön (40)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita